Donderdag 13 september a.s. organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Winterswijk, een bijeenkomst waar de algemene kennis over de Nederlandse verkeersregels kunnen worden opgefrist. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in wijksteunpunt “De Oosthoek” Olmenstraat 37 te Winterswijk.

Telkens weer komen er nieuwe verkeersborden bij en worden er nieuwe verkeersregels bedacht, of de kennis over verkeersregels is wat weggezakt, dan is het noodzakelijk deze kennis weer eens op te frissen. Deelname aan deze opfrisbijeenkomst is geheel gratis en heeft geen gevolgen voor uw rijbewijs. Naar aanleiding van berichten in de pers: “Grijze fietser kwetsbaar” het aantal verkeersdoden onder fietsende 65-plussers stijgt dramatisch, in 2011 was dat een stijging van 30 procent ten opzichte van 2010. Als VVN afdeling Winterswijk roepen wij bij deze dan ook heel nadrukkelijk fietsende 65-plussers op deel te nemen aan de opfrisbijeenkomst van 13 september a.s.

 

Frank Massop, erkende rijschoolhouder, zal tijdens deze bijeenkomst zijn kennis met u delen en u voorlichten over de nieuwe verkeersregels en verkeerssituaties.

Iedere Winterswijker die met vragen, twijfels of zorgen betreffende een verkeerssituatie zit, kan tijdens deze bijeenkomst een passend antwoord krijgen.

 

Er kunnen maximaal 40 personen aan deze opfrisbijeenkomst meedoen, aanmelden is daarom noodzakelijk,

dat kan per e-mail: vvn-winterswijk@hetnet.nl of telefonisch bij VVN 0543-516185. Vol is vol!