In een onlangs verschenen evaluatierapport blijkt dat de proef met de aanleg van passeerhavens voor landbouwverkeer een groot succes is. Sinds 2006 heeft de CDA Statenfractie actie gevoerd om het landbouwverkeer op de doorgaande wegen toe te staan, gebruik makend van passeerhavens. De veiligheid voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen is hierdoor verbeterd.

 

Eind 2007 is een initiatiefvoorstel van het CDA aangenomen om een proef te starten bij een aantal wegen in de Achterhoek om passeerhavens aan te leggen voor het landbouwverkeer. In goed overleg en door samenwerking met LTO-Noord is bij Groenlo, Etten, Ruurlo en Lochem een pilot gestart. Het gaat hierbij om het weren van het verkeer uit de dorpen, maar tegelijkertijd ook om het landbouwverkeer op een aantal provinciale wegvakken toe te staan. Ook op de rondweg bij Zelhem zijn passeerhavens gerealiseerd.

 

Afgelopen maand heeft de provincie Gelderland besloten om het landbouwverkeer op de Burgemeester De Bruinstraat toe te staan binnen de bebouwde kom van Dieren en mogen tractoren voortaan van de hoofdrijbaan gebruik gaan maken.

 

Albert Schol, Statenlid en toenmalig woordvoerder verkeer: “In het begin was er in de Staten nogal wat scepsis toen we dit beleid op de kaart wilden zetten. Nu blijkt inderdaad dat we twee vliegen in één klap hebben geslagen: meer ruimte voor landbouwverkeer, meer verkeersveiligheid en minder overlast in de dorpen. We willen dat de provincie met dit beleid doorgaat en zo nodig ook bij andere knelpunten met oplossingen komt. Ook bij de aanleg van nieuwe rondwegen moeten er direct goede maatregelen voor het landbouwverkeer komen “. In het evaluatierapport is geconstateerd dat er nauwelijks meer landbouwvoertuigen door die dorpskernen rijden, waar sprake is van passeerhavens.