De gemeente Winterswijk, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en ROVA hebben afspraken gemaakt over het ophalen van snoeihout in de buurt waar de Aziatische boktor is aangetroffen.De afspraken gelden voor alle bewoners die binnen een straal van 500 meter wonen van de plek aan de Beuzenes waar de Aziatische boktor op 9 juli werd aangetroffen. De maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de uiterst schadelijke boktor zich verder verspreidt. De gemeente heeft de bewoners inmiddels per brief op de hoogte gebracht van de maatregelen.

 

De gemeente, NVWA en ROVA hebben de volgende afspraken gemaakt over het ophalen van het snoeihout:
• Bewoners die binnen de 500-metercirkel wonen mogen de komende vier jaar geen snoeihout dikker dan 2,5 cm in de groene container deponeren of zelf afvoeren. Snoeiafval dunner dan 2,5 cm mag gewoon via de groene container worden aangeboden aan ROVA. De klep van de container mag niet open staan.

• Bewoners moeten snoeihout dikker dan 2,5 cm bewaren in speciale afsluitbare 80-literzakken. Zij kunnen deze zakken met sluitmateriaal kosteloos aanvragen via het Klantencontactcentrum van ROVA. Met ingang van dinsdag 28 augustus 2012 levert ROVA de bestelde zakken elke dinsdag bij de bewoners af.

• ROVA haalt de zakken met snoeihout één keer per maand bij de bewoners op (elke tweede donderdag van de maand). De eerste ophaaldag is donderdag 13 september 2012. Zakken moeten op de ophaaldag gesloten aan de weg staan.

• Bewoners die veel snoeihout hebben (meer dan twee zakken) verzoeken wij vooraf contact op te nemen met het Klantencontactcentrum van ROVA. Er wordt dan een afspraak gemaakt over het ophalen van het snoeihout. Het snoeihout (stukken mogen niet langer zijn dan 1 meter) moet op het afgesproken tijdstip gebundeld aan de weg staan. Voor grootschalig snoeiwerk (bijvoorbeeld bij de herinrichting van een tuin of het kappen van een boom) kunnen bewoners een afsluitbare container aanvragen.

• Bovengenoemde afspraken gelden ook voor particuliere hoveniers die het tuinonderhoud verzorgen voor bewoners binnen de 500-metercirkel.

Contact
Bewoners kunnen het Klantencontactcentrum van ROVA bereiken via telefoonnummer (0543) 54 54