De politie heeft maandagmorgen 23 juli op de drie belangrijkste vertrekroutes na afloop van het Zwarte Crossfestival weggebruikers op alcohol gecontroleerd. Van de 3632 gecontroleerde bestuurders bleken er 36 nog te veel restalcohol in hun bloed te hebben. Van twee bestuurders is het rijbewijs ingevorderd. Vergeleken met voorgaande jaren zijn de cijfers bemoedigend, maar veel bestuurders verklaarden wel BOB-afspraken te hebben gemaakt, maar dat ze daar onvoldoende serieus mee waren omgegaan.

De politie controleerde de huiswaarts kerende festivalbezoekers op ‘restalcohol’. Restalcohol is het percentage alcohol dat in het bloed overblijft na een te korte nachtrust. Het menselijk lichaam heeft er 1 of 1,5 uur nodig om een standaard glas alcohol af te breken. Het gaat dus niet om mensen die maandagochtend alcohol hebben gedronken.

De weggebruikers zijn tussen 07.00 en 13:00 uur gecontroleerd aan de N313 ter hoogte van het restaurant ‘De Domme Aanleg’. Ook was er een grote controle aan de N18 bij discotheek ‘Radstake’ en de N18 op de provinciale weg Lichtenvoorde – Groenlo ter hoogte van de carpoolstrook

In totaal hadden bij de Domme Aanleg op de N313 tweeëntwintig bestuurders te veel gedronken, negen bestuurders op de N18 bij Radstake en vijf bestuurders op de N18 Lichtevoorde – Groenlo ter hoogte van de carpoolstrook. Eén bestuurder blies eind van de ochtend nog ruim 1.6 promille en een andere 1,4 promille. Van beide bestuurders is het rijbewijs ingevorderd.

Aangekondigd
De alcoholcontrole is ruim van te voren door de politie en de organisatie aangekondigd. Ook heeft de politie festivalbezoekers via twitter geadviseerd om een ‘BOB-afspraak’ te maken. De bewust onbeschonken bestuurder kon zijn vrienden dan veilig naar huis rijden. De ervaring van vandaag leert, dat de afspraak wel gemaakt is, maar dat de afspraak niet serieus genoeg wordt opgepakt. Soms zat er nog een nuchtere passagier met rijbewijs in de auto, waardoor dit verkeersmisdrijf onnodig gemaakt werd.

Cijfers vorige jaren
In 2008 zijn er 1500 bestuurders gecontroleerd, 58 (bijna 4%) van hen bleek toen onder invloed te zijn. Een jaar later bleek dat het percentage lager was. Van de 2800 bestuurders bleken er toen 42 gedronken te hebben, dat is 1,5%. In 2010 jaar had 1% van de gecontroleerde bestuurders te veel gedronken (40 van de 4000). In 2011 bleek het percentage weer iets hoger te zijn, van 2600 bestuurder hadden er nog 39 te veel alcohol in hun bloed. Dat is 1,5%. Dit jaar is het percentage gedaald. Van de 3632 hebben er 36 te veel gedronken en dat is 0.99%. Een beter resultaat dan voorgaande jaren, maar BOB moet z’n afspraken nog beter nakomen.

Samenwerken en andere bekeuringen
De controles zijn gehouden door het VHT van de korpsen binnen eenheid Oost. Tevens werkten het korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Douane mee aan deze controles. Er werden ook bekeuringen uitgeschreven voor 1x losbreekreminrichting van een caravan, 1 keer voor een opstaande boete, 1 keer rijden zonder rijbewijs, één keer voor iemand die geen bpm heeft betaald en 3 keer voor het illegaal gebruik van rode diesel. Ook het team van Veilig Verkeer Nederland was weer aanwezig en deelde sleutelhangers uit aan nuchtere bestuurders.