Komend weekend staat het evenemententerrein Besselinkschans in Lichtenvoorde weer in het teken van de Zwarte Cross 2012. Een gezellig festival waarop de politie zich goed heeft voorbereid om het gemoedelijk en vooral veilig te laten verlopen.

 

Hierbij heeft de politie onder andere op het gebied van de calamiteitenplannen intensief samengewerkt met de organisatie van het festival, de gemeente Oost Gelre, de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen).

Orde

De politie houdt zich vooral bezig met handhaving van de openbare orde en verkeers-controles waarbij alcohol een belangrijk aspect is. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) controleert onderweg de technische staat van de combinaties.

De ervaring is, dat kleine voorvallen op het terrein door de organisatie heel goed worden opgepakt. Gaat het om echt strafrechtelijke zaken zoals vernieling of mishandeling, dan wordt de politie ingeschakeld.

Politiepost

Op het festivalterrein is een politiepost gevestigd van waaruit alle dienstdoende agenten hun dienst beginnen. De politie is dus 24 uur per dag beschikbaar, waardoor bezoekers gedurende het hele weekend bij de politie terecht kunnen.

Alcoholcontroles

Zoals op de website van de Zwarte Cross is aangekondigd gaat de politie, evenals voorgaande jaren ook weer alcoholcontroles voor, tijdens en na afloop van het festival houden. Deze controles worden gehouden op de toegangs- en uitvalswegen in de omgeving van het festivalterrein.

Twitter
De politie, de gemeente Oost Gelre en de organisatie van de Zwarte Cross twitteren tijdens het festival. In de tweets van de instanties gebruiken zij de hashtag: #zwartecross.