Er is beroep aangetekend tegen het inpassingsplan voor de N315 Doetinchem-Ruurlo bij de Raad van State. Dit heeft gevolgen voor de uitvoeringsplannen van provincie Gelderland. Het vastgestelde inpassingsplan lag ter inzage van donderdag 23 mei 2024 tot en met donderdag 4 juli 2024. In deze periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de rechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Er is 1 beroep ingediend. Na uitspraak van de rechter wordt het plan onherroepelijk, afhankelijk van de strekking van de uitspraak.

 

Nu de provincie op de uitspraak van de Raad van State moet wachten, is de eerder gedachte startdatum van de uitvoering niet haalbaar. Waarschijnlijk zal de uitvoering met een jaar vertraagd worden. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden dan in het voorjaar van 2027. In de tweede helft van 2027 zouden de werkzaamheden dan gereed kunnen zijn. Deze planning is mede afhankelijk van het verloop van de grondaankopen en van de vergunningprocedures.