Foto: Jerry Lampen

De Achterhoek presenteerde zich wederom opvallend en vernuftig tijdens het jaarlijkse Achterhoeks Lente Festival (netwerk event) in Nieuwspoort Den Haag, ditmaal met thema ‘Regiolab’. De politieke boodschap werd duidelijk omkleed met voorbeelden en getoonde innovaties uit de Achterhoek. Mark Boumans voorzitter van 8RHK ambassadeurs: “In de Achterhoek kunnen we bouwen en kansen voor groei verzilveren. Niet voor kortlopende experimenten, met allerlei bureaucratische regels en lastige verhoudingen, maar in het gedachtegoed van Elke regio telt: structureel, in gezamenlijkheid voor onze toekomstige welvaart.”

 

‘Structurele investeringsagenda voor alle regio’s’

Een nieuw experiment was de allereerste Artificial Intelligence motie, waarvoor de gesprekken en input van de avond dienden als input. De motie die rechtstreeks indienbaar is voor Kamerleden verzoekt de regering een structureel investeringsprogramma voor de Achterhoek overeen te komen voor de duur van 20 jaar en hiervoor gemiddeld 100 miljoen euro per jaar aan middelen en menskracht ter beschikking te stellen. Eddy van Hijum, lid Tweede Kamerfractie Nieuw Sociaal Contract (NSC) en toekomstig minister van SZW: “Het is belangrijk dat de Achterhoek zich in Den Haag presenteert, om te zien ook welke kansen de Achterhoek biedt, zodat we vanuit Den Haag ons daar ook aan kunnen verbinden. En het is goed dat de Achterhoek zich juist op dit moment manifesteert. Er is een nieuw hoofdlijnenakkoord, daarin staat dat er een structurele investeringsagenda moet komen voor alle regio’s. Dus: een goede timing om met je agenda voor de dag te komen.”

 

Drukbezocht met 23 Tweede Kamerleden

Met 23 Tweede Kamerleden, veel aanwezigen van verschillende departementen, en ondernemers en bestuurders vanuit de Achterhoekse samenwerking had het Achterhoeks Lentefestival een goede opkomst. Boumans riep op de Achterhoek te benutten: “We lopen met verschillende projecten voorop. Als experimenteerregio in de landbouw, als koploper in omgang met vergrijzingsvraagstukken, met omscholing in arbeidsmarkt, met inrichting van een toekomstbestendig vervoerssysteem, in biobased woningbouw, en ga zo maar door. Twee dagen geleden kwamen we opnieuw als derde regio van Nederland uit de bus als het gaat om innovaties. Met 65 octrooi aanvragen per 100.000 inwoners zijn we na Delft en Eindhoven de meest innovatieve regio van Nederland. En dat zonder universiteit. Van het nieuwe kabinet verwachten we vanaf 2 juli ook witte rook op een structurele investeringsagenda voor de Achterhoek. Met voldoende menskracht en middelen.”

Door met een volgende Regio Deal

Er was nog een belangrijke bijeenkomst dezelfde dag tussen Rijk en Regio. De Achterhoek kreeg als eerste regio in tranche vijf, positief advies van diverse ministeries op het convenant voor de uitvoering van de Regio Deal. Naar verwachting in september startend in uitvoer. Boumans: “We noemden ons voorstel niet voor niets ‘Hoger springen, krachtiger landen’. Vanuit de Achterhoek werken we met alle energie en vertrouwen aan veranderingen, en dat doen we graag samen met het Rijk. Voor onze regio, voor alle regio’s in Nederland en vooral: voor al onze inwoners, nu en in de toekomst.”