AALTEN – De Progressieve Partij  heeft een lange traditie van meedenkavonden, waarbij de meesten plaats vinden in de horeca. Nu binnenkort de horeca-visie in de raad besproken gaat worden lijkt ons dat dan ook een prima locatie voor de aankomende meedenkavond.

Wat is de horecavisie?
De horecavisie is opgesteld door de gemeente waarbij veel is overlegd met de horeca in onze gemeente en met andere betrokkenen. Het doel is om een breed gedragen visie te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met verschillende belangen. De gemeente wil voldoende mogelijkheden creëren voor ondernemers en consumenten, maar moet ook rekening houden met de ruimte en leefbaarheid. Dit is soms ingewikkeld. Botsende belangen.

Wat vinden horeca-ondernemers en inwoners?
Daar komt bij dat ook de horeca zelf divers is. Het gaat niet alleen om cafés en restaurants, maar ook bijvoorbeeld theetuinen en kulturhuser. De raad zal moeten beoordelen of de visie die het college heeft opgesteld voldoende rekening houdt met alle verschillende vormen van horeca en belangen die er zijn. Als Progressieve Partij zijn wij ook heel benieuwd naar de meningen van de inwoners. Waar zitten we in de gemeente op te wachten als het om horeca gaat? Wat is er teveel, wat mist er nog? Gaat het om de eigen inwoners of  toeristen? Of beiden?

Meedenkavond  in Domme Aanleg.
Daar willen we u natuurlijk graag over mee laten denken. De fractie heet u graag van harte welkom op 29 mei a.s. om 20.00 uur in restaurant “Domme Aanleg” in Barlo. De uitbater Gerbert Smit wil met zijn pet op als voorzitter van Horeca Nederland, afd Aalten aangeven wat hun ideeën zijn. We vertrekken bij mooi weer per fiets vanaf de markt in Aalten om 19.30 langs enkele spannende voorbeelden van horeca in Barlo. Verdere informatie op www.progressieve-partij.nl . Ook voor nadere informatie: fractie@progressieve-partij.nl