De provincie Gelderland waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas Hambroek tin Borculo. Uit metingen van Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat er te hoge concentraties giftige blauwalgen zijn aangetroffen.

 

Deze blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

 

Zwemwaterinfo

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

Klachten over het zwemwater?

Bel het Provincieloket, tel. (026) 359 9999.

Voor een alternatieve zwemplek kijk je op  zwemindex.nl