Foto: Agem Energie Experts

Vertegenwoordigers van dertien landelijke organisaties hebben vrijdag 12 april in de Achterhoek hun handtekening gezet onder een charter. Hiermee wordt nadrukkelijk aangegeven welke gedragscodes en coöperatieve principes gehanteerd worden binnen een samenwerkingsverband waarbinnen een nieuwe, eerlijke manier ontwikkeld wordt om producenten en gebruikers van duurzame energie met elkaar te verbinden.

De afgelopen jaren is een situatie ontstaan waar bestaanszekerheid voor Nederlandse burgers en bedrijven in het gedrang kwam en kwetsbare huishoudens zwaar werden geraakt door de afhankelijkheid van de internationale energiemarkt. De cooperatieve energiewereld heeft daarop gezamenlijk besloten om een nieuw marktmodel te ontwikkelen waarin lokaal opgewekte duurzame stroom lokaal gedeeld kan worden tegen een stabiele en eerlijke prijs, om zo de afhankelijkheid van de internationale markt te reduceren.

Gezamenlijk is besloten de basisprincipes van het vernieuwende marktmodel en binnen de samenwerking
vast te leggen in een Charter. Achterliggende gedachte hierbij is dat energie een basisbehoefte is, die eerlijkverdeeld moet worden.

Achterhoekse energie
Tamara Bos, woordvoerder namens Agem Energie Experts is verheugd dat de ondertekening in de Achterhoek plaats heeft gevonden, met ruim tachtig aanwezigen vanuit de coöperatieve energiewereld. “Als host van deze partnerbijeenkomst was het vooral onze bedoeling om iedereen vol energie en daadkracht de deur uit te laten gaan, met het besef dat we samen aan iets unieks werken! De Achterhoekse D’ran-mentaliteit was dan ook de rode draad door het hele programma.”
Bij de ondertekening was Kees Vendrik voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform aanwezig: “Lokale
toepassing van duurzame energie past in het beeld van het Nederlandse energielandschap van de toekomst. Dit is een belangrijke stap naar energiegemeenschappen waarbij het lokale energiegebruik zoveel mogelijk wordt gedekt door de mix van lokaal beschikbare bronnen. Het is goed te zien dat men hier in de Achterhoek niet wacht op de overheid en de markt, maar zelf het voortouw neemt.”
Siward Zomer, voorzitter Energie Samen: “Samen brengen wij techniek, productie en mensen bij elkaar en maken afspraken over opwek, verbruik en levering. De stappen die we binnen dit project zetten met elkaar in korte tijd zijn indrukwekkend en maken mij enorm trots.”

Local4Local
De dertien organisaties werken samen aan een nieuw, eerlijk energiesysteem: coöperatief, met alleen
schakels in de keten die daadwerkelijk waarde toevoegen en bijdragen aan meer onafhankelijkheid en
zeggenschap voor de gebruiker. Energie uit lokale bronnen: als eerste beschikbaar voor de omwonenden,
tegen een eerlijke prijs.

Onder leiding van Energie Samen zetten Windunie, Deltawind, Energie Samen Rivierenland, Zuidenwind,
Grunneger Power, Agem Energie Experts, Zonnedorpen, Energie VanOns, om | nieuwe energie, ENTRNCE Resourcefully en ZenMo zich samen in om de energiegemeenschap van de toekomst te realiseren. Het Local4Local project wordt uitgevoerd met de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie is te vinden op www.local4local.nu.