Met het nieuwe project Feniks wil de provincie Gelderland ondermijnende criminaliteit steviger aanpakken. Dat doet de provincie door gemeenten te ondersteunen met het intensiever gebruiken van de Wet Bibob. Het project begint in september 2024 en duurt 3 jaar.

Ondermijning schadelijk voor samenleving

Ondermijnende criminaliteit is heel schadelijk voor de samenleving. Hierbij gaat het onder andere om criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten. Bijvoorbeeld door panden te huren voor een drugslab, waar synthetische drugs worden vervaardigd. Met de Wet Bibob kunnen overheden voorkomen dat ze onbewust criminaliteit mogelijk maken, door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het geven van subsidie aan een malafide ondernemer.

Bibob-onderzoek

Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen voor het openbaar bestuur. Met behulp van deze wet kan een overheid onderzoek doen naar een aanvrager van bijvoorbeeld een subsidie of vergunning. Daarbij wordt onder andere gekeken naar met wie een aanvrager zaken doet, hoe de aanvrager betaalt voor de activiteit waarvoor een vergunning of subsidie wordt aangevraagd en naar de achtergrond van een aanvrager.

Gebruik maken van kennis van ervaren Bibob-onderzoekers

Bibob-onderzoeken zijn vaak langlopende onderzoeken, die veel kennis op specifieke terreinen vraagt. Provincie Gelderland werft ervaren Bibob-onderzoekers die vanaf september aan de slag gaan. Gelderse gemeenten kunnen gebruik maken van de expertise van deze ervaren onderzoekers. Met Project Feniks detacheert de provincie de Bibob-onderzoekers bij gemeenten. Daarbij richt het project zich op gemeenten in Gelderland met minder dan 100.000 inwoners. Dat zijn er in totaal 47.

Veel ervaring opdoen tijdens proefperiode

De gedetacheerde Bibob-onderzoekers kunnen bij gemeenten onervaren of nieuwe medewerkers begeleiden en helpen ervaring op te doen. Daarnaast kunnen ze ondersteunen bij de meer complexe Bibob-zaken. Ook kunnen zij activiteiten organiseren voor meer bewustwording over nut en noodzaak van de Wet Bibob. De medewerkers van project Feniks voeren bovendien extra onderzoeken uit voor de gemeenten, bijvoorbeeld bij branches waar nu te weinig capaciteit voor is of bij de meer complexe Bibob-zaken. Een belangrijk doel van het project is om tijdens de proefperiode veel ervaring op te doen bij het inzetten van Bibob als middel tegen georganiseerd en ondermijnende criminaliteit. En dat daarna gemeenten steviger staan bij het toepassen van de Wet Bibob.

‘Samen weerbaarder tegen criminaliteit’

Met project Feniks wil de provincie bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit. Gelders gedeputeerde Peter Drenth: “We zien een toename in ondermijnende activiteiten, waar we als overheden tegen willen en moeten optreden. Daarbij is het belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden en elkaar ondersteunen waar nodig”.

Rijksgeld

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde al eerder geld beschikbaar om de weerbaarheid van de kleinere gemeenten te vergroten. Project Feniks wordt hier gedeeltelijk mee betaald.  Project Feniks loopt 3 jaar, en begint in september 2024. Op dit moment vindt de werving van de medewerkers plaats.