Op dinsdag 6 februari 2024 start in de Bibliotheek Lichtenvoorde een cursus “doordenken”, waarin kinderen met elkaar kunnen praten en doordenken over verschillende onderwerpen. De cursus wordt verzorgd door Rudis Wensink. Rudis is 27 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Opgave is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/doordenkers of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. In totaal bestaat de cursus uit vijf bijeenkomsten. De deelnamekosten bedragen: € 50,00. Opgave is mogelijk tot 30 januari 2024

De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Samen vormen de deelnemers de groep ‘De Doordenkers’. Op vijf dinsdagmiddagen gaan ze bezig met verschillende thema’s als bijvoorbeeld: Hebben alle vragen een antwoord?, Wanneer is iets normaal? of Gaat de tijd altijd even snel? De bijeenkomsten starten altijd met een mooi verhaal, van waaruit de groep met elkaar in gesprek gaat. Door vragen te stellen leren de kinderen om creatief en kritisch te denken. Ook leren ze om beter te redeneren. Er zal altijd respect zijn voor elkaars ideeën.

Cursusdata De cursus vindt plaats in de Bibliotheek Lichtenvoorde op de volgende data: 6 en 20 februari, 5 en 26 maart, 9 april. De bijeenkomsten duren een uur en beginnen om 15.30 uur.