Vorden/Kranenburg- Het jaar 2023 is voor het Heiligenbeeldenmuseum een heel bijzonder jaar, met de viering van het 25 jarig bestaan en de opening van de nieuwe opslagruimte half september. Er wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen van het museum in die 25 jaar, anderzijds wordt in nauwe samenwerking met de kunstenaar en verzamelaar van kruisbeelden Wim de Mul een bijzondere expositie ingericht waarin het kruis in al zijn vormen wordt belicht. Een nieuwgemaakte jubileumfilm brengt zowel het jubileum als het thema op verrassende wijze in beeld.

Extra aktivitetien

Op de zaterdagen t/m 28 oktober bestaat vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid om via de torentrappen van de H. Antonius van Paduakerk de orgelzolder, de klokkenzolder en de kruisribgewelven boven de kerk te bezichtigen. De bezoekers worden begeleid door een museumvrijwilliger die ook relevante informatie verstrekt. De bezichtiging is voor eigen risico.

Op zondagmiddag 30 juli bespeelt Ineke Peters van 15.30 uur tot 16.30 uur het gerestaureerde orgel. Zondagmiddag 27 augustus verzorgt Cees Hoeksma dit.

Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-Vorden. Tel. 0575 55 64 88 (alleen tijdens openingstijden). Geopend t/m zondag 29 oktober, iedere dag, behalve maandag, van 12.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs € 7.50, kinderen t/m 12 jaar gratis, museumkaart geldig.