Wilt u uw mening over de herinrichting persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dat kan op dinsdag 13 juni in de Dorpskerk van Dinxperlo. Bekijk de webversie13 en 19 juni: gemeenteraad in Dorpskerk Dinxperlo.Uitnodiging beeldvormende en oordeelsvormende raadsvergadering in de Dorpskerk Dinxperlo.De herinrichting van het centrum, de Allee en de Heelweg in Dinxperlo komt steeds dichterbij. Nu er een definitief ontwerp ligt, is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de financiering van de voorliggende plannen.

Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond)informatie nodig die ze voorafgaand aan de raadsvergadering verzamelen tijdens de beeldvormende en de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.Voor de gelegenheid worden deze vergaderingen gehouden in de Dorpskerk, Markt 4 in Dinxperlo en wel op:•          Dinsdag 13 juni om 19.30 uur – Beeldvormende vergadering•          Maandag 19 juni om 19.30 uur – Oordeelsvormende vergaderingMeepratenWilt u uw mening over de herinrichting persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan kan dat op dinsdag 13 juni, hiervoor moet u zich vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 12 juni 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 49 33 33 of via e-mail naar griffie@aalten.nl.Schriftelijke bijdrageWanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken, zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl Live uitzending en agendaDe bijeenkomst wordt live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd. De volledige agenda van deze vergaderingen leest u via www.aalten.nl/gemeenteraad > vergaderingen.