Tijdens het Achterhoeks Lentefestival in Den Haag heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Hugo de Jonge de hand uitgestoken naar de Achterhoek om samen aan de slag te gaan met woningbouw. Hugo de Jonge: “Door de rentestijging en het feit dat nieuwbouwprijzen van woningen nog niet dalen is het in Nederland lastig om de aantallen te halen. Maar gemeenten en corporaties in de Achterhoek zeggen het wel te kunnen, als daar in middelen en maatregelen rekening wordt gehouden met de schaalgrootte van de Achterhoek. Wij gaan zorgen dat we die Woningbouwimpuls passend gaan maken voor de Achterhoek. Daar werken we aan.”

 

Efficiency versus leefbaarheidVoorzitter van de Achterhoek Mark Boumans vroeg in zijn openingswoord ook aandacht voor de leefbaarheid in algemene zin: “Het rapport Elke Regio Telt benadrukt de groeiende ongelijkheid tussen de grote steden en de regio. Laat zien dat door het streven naar efficiency en schaalvergroting de leefbaarheid van de regio in de vergetelheid is geraakt. Specifiek in grensregio’s wordt weinig betekenis gegeven aan thema’s als grensoverschrijdend vervoer, ondermijning en aanbod van onderwijs.” Hugo de Jonge beaamde dit door te bevestigen “dat we heel lang de ruimtelijke ordening hebben bedreven vanuit het idee dat we wat sterk is sterker moeten maken. Dan besteden we onze euro’s het beste. We zijn heel goed geworden in het efficiënt besteden van overheidsgelden. We hebben daarmee onbedoeld doen voorkomen dat efficiency de belangrijkste waarde zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Het MKBA-fetisjisme in Den Haag is groot en dat moeten we doorbreken. Daar heeft de Achterhoek veel bij te dragen.”

Breng de ‘magic’ van de Achterhoek naar de rest van NederlandHugo de Jonge gaf verder aan de woningbouw als een onderdeel van een complexe puzzel te zien, waarvoor alle partijen nodig zijn en vroeg daarbij ook om hulp uit de Achterhoek: “De klus is te groot voor partijen afzonderlijk. In de Achterhoek laten jullie zien hoe het wel kan. De Achterhoek heeft ‘magic’ in het oplossen van de woningbouwpuzzel. Met de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, innovatieve bedrijven en de kracht om boeren die aan het omschakelen zijn, te helpen op biobased bouwmaterialen over te laten schakelen. Help mij om de klus in de rest van Nederland mogelijk te maken.”

Achterhoeks LentefestivalHet Achterhoeks Lentefestival is een jaarlijks netwerk event van de Achterhoek in Den Haag. Dit jaar was minister Hugo de Jonge als hoofdspreker aanwezig met ‘wonen en woningbouw’ als belangrijkste thema voor de avond. De Koninklijke Schouwburg in Den Haag was omgetoverd tot Achterhoek, met interactieve sessies over woningbouw, biobased bouwen, zorg en arbeidsmarkt. Met in totaal zeventien Tweede Kamerleden, afgevaardigden van provincie Gelderland en Achterhoekers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en verschillende overheden.

Foto: Jerry Lampen