Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelderland. Afgelopen week is door veel partijen een week lang extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Het doel van deze week was om zicht te krijgen op ondermijnende activiteiten in onze gemeente en om inwoners en ondernemers te informeren over de signalen en risico’s van ondermijning.

 

Acties in Oost Gelre

In Oost Gelre werden diverse controles uitgevoerd op het gebied van verkeer, arbeidsmigranten (leef- en arbeidsomstandigheden), bedrijventerreinen (bijstandsfraude, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) en overtredingen in het buitengebied (rondom boerderijen en bospercelen/natuurgebieden). De gemeente deed dit in samenwerking met onder andere politie, arbeidsinspectie, douane, omgevingsdienst, UWV, Koninklijke Marechaussee en sociale dienst (Fijnder).

 

Burgemeester Bronsvoort kijkt terug op een goede ondermijningsweek in Oost Gelre: “Er zijn geen grote misstanden aangetroffen. Er is informatie opgehaald waar verder onderzoek naar wordt gedaan. En – heel belangrijk – door tijdens de controles met betrokkenen in gesprek te gaan, zijn waardevolle contacten gelegd. Ik hoop dat deze betrokkenen hierdoor alert zijn op misstanden en sneller bereid zijn meldingen te doen. De mensen in de gemeente Oost Gelre (en in de hele regio Noord- en Oost-Gelderland) moeten weten dat hun overheid er alles aan doet om criminaliteit in hun leefomgeving te voorkomen en aan te pakken. De komende tijd gaan we verder met het creëren van bewustwording, versterken van de weerbaarheid, de gezamenlijke aanpak en de onderzoeken die afgelopen week zijn gestart. We hebben deze week laten zien dat we als één overheid optreden en dat gaan we in de toekomst vaker doen!”

 

Groot maatschappelijk probleem samen aanpakken

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem kan alleen succesvol worden aangepakt door als één overheid op te treden. Dit doen we door met diverse andere partijen samenwerkingen aan te gaan en daarmee duurzame netwerken te smeden. Hierdoor versterkt de integrale actieweek de effectieve aanpak van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. We hebben als overheid meer zicht gekregen op de problemen die in het gebied spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek.

 

 

De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en verhelpen. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Als er een melding wordt gedaan, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. Een verdachte situatie kan bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij een acute situatie (heterdaad) mag ook 112 gebeld worden. Op de website van de gemeente staan diverse tips, onder andere hoe je een hennepkwekerij kunt herkennen (www.oostgelre.nl).