Op zondag 12 juni organiseert Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur – een korendag in haar gebouw aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Deelname aan deze dag staat open voor koren, individuele koorzangers, bestuursleden, dirigenten en andere geïnteresseerden uit de Achterhoek.

Dankzij financiële ondersteuning vanuit het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek kan de deelnemersbijdrage beperkt blijven tot € 10,- per persoon (inclusief lunch).

Het programma begint om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch waarna vanaf 13.00 uur diverse workshops naar keuze gevolgd kunnen worden. Zo rond 17.00 uur wordt de korendag zingend afgesloten.

Workshops In de workshops komen muziekinhoudelijke onderwerpen aan de orde zoals stemvorming en vocal coaching voor klassiek repertoire, kleuring/ timing en articulatie in de lichte muziek, ritmiek, directie gericht op concerten met orkest en/of bands ( speciaal voor dirigenten), frasering en interpretatie. Daarnaast is er aandacht voor zakelijke aspecten zoals o.a. organisatie, PR, o.a. gebruik social media (voor bestuur en geïnteresseerden), communicatie onderling. Diverse docenten zijn bij de dag betrokken, zowel docenten van Boogie Woogie als externe specialisten. Focus op koren Vanaf september 2021 zijn koren in de Achterhoek een aandachtspunt van Boogie Woogie. In overleg met koren worden allerlei activiteiten opgezet om koren in de schijnwerpers te zetten. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van korenfestivals maar ook door het opzetten van een korendag. Hierbij gaat het om deskundigheidsbevordering maar ook om de onderlinge contacten aan te halen en van elkaar te vernemen wat er leeft in de koorwereld en wat Boogie Woogie daaraan kan bijdragen.

Aanmelden

Opgeven voor de korendag kan t/m dinsdag 30 mei via e-mail: harry @boogiewoogie.nl Plaatsing op volgorde van aanmelding. Vol is vol. Voor meer informatie kan ook telefonisch contact worden opgenomen met Boogie Woogie: 0543 51 55 69