Hoe is het gesteld met het landschap en de biodiversiteit in Oost Achterhoek? Daar willen we graag meer informatie over. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk pakken dit gezamenlijk op en brengen het in kaart.

Landschapskwaliteit is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. In een mooi en herkenbaar landschap voelen we ons beter. Het landschap biedt ons mogelijkheden om te sporten, te recreëren en te ontspannen. Ook voor onze economie doet landschap er toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toerisme. Verder is de biodiversiteit erg afhankelijk van landschapskwaliteit. Dat landschap verdient zorg en aandacht.

 

Gestart met een pilot in klein gebied

Het is niet eenvoudig om aan te tonen wanneer een landschap ‘op orde’ is of juist niet. Daarom hebben gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk eerst een pilot gedaan in een beperkt gebied. Hierin hebben we gewerkt met een systematiek die het mogelijk maakt om onderscheid te maken in landschapskwaliteit. In dat kleine gebied hebben we belangrijke elementen uit het landschap geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit onderzoek heeft een kaart opgeleverd waarop we zien hoe het gesteld is met het landschap en de biodiversiteit.

 

Kwaliteit landschap in kaart brengen voor heel Oost Achterhoek

Nu de pilot is afgerond, gaan we de basiskwaliteit voor heel Aalten, Oost Gelre en Winterswijk onderzoeken en in kaart brengen. We verwachten daar in het voorjaar 2022 mee te beginnen en het streven is het gehele onderzoek eind 2022 te hebben afgerond. Met het resultaat kunnen we straks gericht keuzes maken om met goeie plannen het landschap te herstellen en te versterken.

 

Uitgangspunt: gezamenlijk

Herstellen en versterken van het landschap kunnen we als gemeente niet alleen. Het uitgangspunt is dat we dat samen willen doen met onze inwoners, grondeigenaren en organisaties zoals bijvoorbeeld Agrarisch Natuurbeheer, de VALA en het Waterschap. Landschapsherstel is volledig gebaseerd op vrijwilligheid. Daar verandert de uitkomst van het onderzoek niets aan. Wel hebben we mogelijkheden om initiatieven te ondersteunen. Daarvoor willen we graag met belangstellenden in overleg. We hoeven daarvoor de uitkomsten van het onderzoek niet af te wachten; daar kunnen we nu al mee beginnen.

 

Meer informatie

Voor informatie over landschap en biodiversiteit kunt u contact opnemen met Arjen Poelmans Hij is bereikbaar via zijn mailadres apoelmans@winterswijk.nl.