Burgemeester en wethouders hebben besloten toch een voetgangerstunnel onder de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg aan te leggen. Aanleiding is een risicoanalyse die gemaakt is door adviesbureau Arcadis. Daaruit blijkt dat de spoorwegovergang zo veilig is dat die niet hoeft te worden afgesloten.

Indien B en W toch de overgang willen sluiten was het advies om te kiezen voor een tunnel voor voetgangers en fietsers. De spoorweg is al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. B en W heeft nu gekozen voor de tunnel. Aanleiding om de risicoanalyse te maken was een bezwaar van het Wandelnet tegen het afsluiten van de spoorwegovergang.