Winterswijk gaat de economie, die stevig getroffen wordt door het coronavirus, ondersteunen. Besloten is al dat ondernemers uitstel van betaling krijgen voor de gemeentelijke belastingaanslagen. Daarnaast voert de gemeente natuurlijk de rijksmaatregelen uit. Maar aanvullend bereidt de gemeente Winterswijk een ‘crisis- en herstelplan’ voor.

De gemeente heeft ook oog voor de langere termijn, wanneer de beperkende maatregelen weer worden opgeheven. Daarvoor wordt een ‘crisis- en herstelplan’ voorbereid: wat kan de gemeente doen om het economisch herstel te bevorderen? Dit aanvullend op de maatregelen en de gelden van de rijksoverheid. De gemeente richt hiervoor een speciale ‘taskforce’ op onder leiding van de wethouders Inge klein Gunnewiek en Henk Jan Tannemaat.

“We gaan nu aan de slag om in kaart te brengen waar onze ondernemers behoefte aan hebben, zodat wij hen straks kunnen helpen met een samenhangend pakket aan maatregelen”, zegt wethouder klein Gunnewiek. “Natuurlijk doen we dit niet alleen, maar in overleg met de vertegenwoordigers van de getroffen sectoren. We willen dit samenhangend pakket aan maatregelen rond 1 mei klaar hebben”, aldus wethouder Tannemaat.