Vorig jaar werd burgemeester Joris Bengevoord eigenaar van de burgemeestersstoel, die tientallen jaren in de raadszaal heeft gestaan. Christine Stigter, die burgemeester was van 1994 tot 2005, had de stoel uit het gemeentehuis meegenomen toen er nieuw meubilair kwam. De stoel ging uiteindelijk wegens ruimtegebrek naar het Kringloopcentrum, waar de stoel werd geveild. Burgemeester Bengevoord zou de stoel overhandigen aan degene die het meest had geboden. Tot zijn verrassing was hij zelf de hoogste bieder. Daarna heeft de burgemeester de stoel opnieuw laten bekleden bij het meubelbedrijf Settle. Op vrijdag 24 mei haalde hij samen met Stigter de stoel op. Jurgen van Ast van Settle meldde dat het bedrag van de rekening voor het stofferen geschonken wordt aan het Kringloopcentrum. Aanvankelijk werd gedacht dat de burgemeestersstoel al bij het in gebruik nemen van het raadhuis aan het Kuipers-Rietbergplein in 1939 aanwezig was. Dat bleek niet te kloppen. Waarschijnlijk is er begin jaren 60 nieuw meubilair, waaronder de burgemeestersstoel, aangeschaft. Van Ast vertelde dat bij het opnieuw stofferen een treinkaartje uit 1961 in de oude bekleding werd aangetroffen. Burgemeester Bengevoord vindt de stoel te mooi om op zijn kamer in het gemeentekantoor te zetten. De stoel krijgt een plek bij hem thuis.