In de laatste weken voor de kerstvakantie krijgen zo’n vijftien groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen bezoek van een gastdocent. Deze vertelt over het veilig omgaan met vuurwerk. Aan het eind van de les krijgen de leerlingen een vuurwerkdiploma, een veiligheidsbril en een aansteeklont. Het is verstandig die bril altijd te dragen bij het afsteken van vuurwerk. De lessen worden verzorgd door verschillende gastdocenten onder wie burgemeester Joris Bengevoord, jongerenmedewerkers van SPOT en medewerkers van het streekziekenhuis en de ambulance.

Vuurwerk is leuk omdat ‘het knalt en mooi is’
Groep 8 van OBS Stegeman kreeg bezoek van Roy Oblink en Keshia Hörning van SPOT Jongerenwerk. Zij bleken een goed ingespeeld team, dat om de beurt vertelde over de gevaren van knal- en siervuurwerk en hoe je daarmee op een veilige manier om kunt gaan. Zij gaven daarbij alle ruimte aan de ruim dertig leerlingen uit de klas van juf Marja. Bijna voortdurend waren er vingers van de leerlingen in de lucht, omdat ze stonden te popelen om zelf te vertellen over vuurwerk of een vraag wilden stelden. Bijna de hele klas vond aan het begin van de les vuurwerk leuk. “Omdat het knalt en omdat het mooi is.” Slechts twee leerlingen vonden vuurwerk niet leuk en zelfs eng. Eén meisje had een keer bijna een vuurpijl in haar oog gekregen en was er sindsdien heel bang voor.

Wees verstandig en bescherm je ogen
In de les kwamen voorbeelden voorbij van ernstige ongelukken met vuurwerk. Van de kinderen van tien tot veertien jaar zijn er vorig jaar 95 gewond geraakt. In totaal zijn er in 2017 ruim 400 kinderen gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. De helft daarvan had het niet eens zelf afgestoken, maar was alleen toeschouwer geweest. Ook was er een filmpje met het verhaal van een man, die als jongen van veertien een vuurpijl in zijn oog kreeg. Daardoor werd hij blind aan dat oog en kon hij niet meer treinmachinist worden, wat hij zo graag had gewild. De man vertelde dat hij elke dag nog herinnerd wordt aan het ongeluk. De twee gastdocenten vroegen de leerlingen daarna naar hun droomberoepen. Piloot, danseres, turner, politieagent, architect en nog veel meer beroepen werden genoemd. “Bijna alle beroepen kun je niet uitvoeren, als je iets ernstigs aan de ogen hebt”, concludeerde Keshia Hörning. “Wees verstandig en bescherm je ogen” werd dan ook, in het Engels, in het filmpje gezegd.

Bijna iedereen draagt al een veiligheidsbril
Aan het eind van de les werd opnieuw gevraagd of de leerlingen vuurwerk nog steeds leuk vonden. Dat was nog steeds zo. Intussen was wel duidelijk geworden dat de schoolkinderen al goed wisten wat ze moesten doen. De veiligheidsbril dragen ze al bijna allemaal. Afstand houden als er vuurwerk wordt afgestoken werd ook vaak genoemd. Dat het verstandig is om afstand te houden was eveneens bekend en ook dat je voor het afsteken van vuurpijlen een goedgekeurde standaard nodig hebt of dat je rotjes niet naar andere mensen of dieren moet gooien. Daarnaast wisten de kinderen dat het verstandig is om een afsteeklont te gebruiken. Toch vertelden een aantal kinderen graag ook enkele ‘sterke verhalen’ over hoe ze in het verleden onverantwoord waren omgegaan met vuurwerk. Ze wisten echter heel goed wat zij of (vaak) hun vader fout hadden gedaan. Na de gastles bestond dan ook de indruk dat de kinderen van groep 8 van OBS Stegeman op oudejaarsdag, tussen zes uur ’s avonds en twee uur ’s nachts, want alleen dan mag vuurwerk afgestoken worden, er goed op zullen letten dat het vuurwerk in hun families veilig wordt afgestoken.

Foto en artikel: Bernhard Harfsterkamp, Achterhoek Nieuws.