zetelverdeling

zetelverdeling
Foto: RTV Slingeland

CDA heeft de meeste stemmen behaald tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Winterswijk. Het behaalde 28,3% van de totale 13.609 uitgebrachte stemmen, wat neerkomt op 7 zetels. Winterswijks Belang is de grootste verliezer van deze gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten een zetel inleveren: van 6 naar 5 zetels. Het totale opkomstpercentage in Winterswijk is met 59,1% iets hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 (58,55%). Let op: het is de voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt a.s. vrijdag bekendgemaakt.

Stijgers in stempercentages
CDA is de grootste stijger met 8,6%. Zij hebben daarmee 28.3% van het aantal stemmen behaald. De VVD stijgt met 1,1% t.ov. 2014, zij komen nu uit op 18,8% van de stemmen. Ook D66 stijgt met 0,9%, zij kregen 7,7% van de stemmen.  GroenLinks doet het goed als binnekomer: zij behaalden 9,3% van de stemmen.

Dalers in stempercentages
Winterswijks Belang is na vier jaar niet meer de grootste partij maar nu de tweede met 22,6% van de totale stemmen.  Zij moeten 4,9% inleveren t.ov. van 2014. Ook de PvDa moet inleveren: zij kregen dit jaar 9,9%. Een daling van 4,1% t.o.v. 2014. 

Nieuwkomers
Groenlinks was de beste nieuwkomer met 9,3% van de stemmen. Kansrijk Winteswijk droeg de rode lantaarn van deze verkiezingen: zij behaalden met 2,9% het minst aantal stemmen.

Nieuwe zetelverdeling
CDA krijgt 7 zetels (+3 t.ov. van 2014) , Winterswijks Belang: 5 zetels (-1), VVD: 4 zetels (+1), PvdA 2: zetels (-1), D66: 1 zetel (0), GroenLinks: 2 zetels.

Voorlopige uitslag raadgevend referendum
Alle kiesgerechtigde inwoners van Winterswijk konden woensdag tijdens het raadgevend referendum ook hun stem uitbrengen voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Stemmen voor: 52,3$
Stemmen tegen: 47,7%
Blanco: 711
Ongeldig: 41

Het opkomstpercentage voor het raadgevend referendum is 60,1%.