WINTERSWIJK – Er is een einde gekomen aan de katholieke diensten in de Vredensehof. Dat meldt de website van de Sint Ludgerparochie. De kerstviering op 24 december betekende de laatste dienst op deze locatie vanuit de katholieke kerk. De werkgroep, die vele jaren is geleid door het echtpaar Frans en Alda Frumau, stopt ermee. 

“Frans heeft de leeftijd van 80 jaar bereikt en vindt het tijd worden voor andere zaken. Met name voor de mensen die hier trouw de vieringen bezochten zal het een gemis zijn. Helaas zijn er geen mensen bereid gevonden die deze taken kunnen en willen overnemen. De fijne warme manier waarop deze werkgroepleden de vieringen vele jaren verzorgden werd zeer gewaardeerd. ”

De werkgroep werd door pastoor Pikkemaat bedankt en vanuit de pastoraatsgroep was er voor alle werkgroepleden als dank een symbolische fles avondmaalswijn en speciaal voor Frans de paaskaars.

 

De parochie zegt te hopen “dat de bezoekers van de vieringen in de Vredensehof voortaan de weg naar de kerk in de Misterade weer weten te vinden waar voortaan na elke viering koffie zal worden geschonken in de hoop dat de mensen daar dan ook een beetje van de warmte in de Vredensehof kunnen ervaren. Indien gewenst kunnen mensen worden opgehaald en weer thuis worden gebracht (daarvoor opgave bij het secretariaat).”