“Het is mij al verschillende keren overkomen, dat mensen zich bij ons aanmeldden om bij het ‘Vrije Tijds Koor’ te komen zingen vanwege gezondheidsredenen. De huisarts wees hen er op dat zingen voor iedereen, maar zeker voor de wat op jaren geraakte mens, heel gezond kan zijn”, aldus dirigent Bob Blok van het koor.

 

Het ‘Vrije Tijds Koor’ (VTK) viert dit jaar haar 30 jarig jubileum. Het koor is eind jaren 80 van de vorige eeuw opgericht voor diegenen, die in de gelegenheid waren overdag te komen zingen. Het betreft vooral de mensen, die niet meer volledig, of in het geheel niet meer kunnen of willen deelnemen aan het arbeidsproces.

Het misverstand, dat alleen ‘muzikale mensen’ in koorverband kunnen zingen is wijdverbreid. Bob Blok: “vaak vindt zo iemand dan van zichzelf, dat hij/zij niet muzikaal is. Het is dan de vraag of men er in het verleden mee in aanraking is gekomen; of men er mee is opgegroeid. Er zijn maar heel weinig onmuzikale mensen in de wereld”.

Men is nooit te oud om tot de ontdekking te komen dat samen zingen zo mooi kan zijn.Uitvoeringen geven met een koor kan leuk zijn, maar het mooiste blijft toch, dat men met elkaar plezier heeft in het samen zingend musiceren. Het schept een aparte band.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om eens te komen kijken, luisteren en zelfs – het hoeft niet – al wat mee te zingen.
Het VTK repeteert iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur bij Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur aan de Roelvinkstraat te Winterswijk. De repetitie duurt steeds tot 15.30 uur met inbegrip van een kwartier pauze waarin gelegenheid is voor een praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Bob Blok meldt nog even dat de opkomst van de koorleden uitstekend is en men pas verstek laat gaan als het echt niet meer kan. De repetities zijn inmiddels begonnen.