Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede ondertekend. De aanleg van een verbreding van de bestaande N18 bij Varsseveld, maatregelen om de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo te vergroten en een nieuw N18-tracé tussen Groenlo en Enschede zijn hiermee een stap dichterbij. Het tracébesluit is tot stand gekomen tussen het Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s en de betrokken gemeenten. 

Minister Schultz: ‘Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het wegennet in het oosten van het land. Ik ben dan ook blij dat we weer een stap hebben gezet om de N18 aan te pakken. Deze maatregelen gaan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de huidige N18 en de regio verder verbeteren.’

 

Het tracébesluit is de laatste stap in de wettelijke procedure. In het besluit zijn onder andere de definitieve ligging van de weg, de plaatsen van bruggen, viaducten, fietspaden en parallelwegen beschreven. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, milieu of geluid staan vermeld. De nieuwe N18 kan vanaf 4 september in online bekeken worden op de website van Rijkswaterstaat (www.rijkswaterstaat.nl/n18)

 

Ter inzage

Het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede ligt van 11 september tot en met 23 oktober 2013 ter inzage bij onder andere de gemeentehuizen in de regio. Deze locaties en het gehele tracébesluit met alle bijlagen, inclusief de nota van antwoord op het ontwerptracébesluit, zijn te vinden op de website van het Centrum voor Publieksparticipatie, www.centrumpp.nl onder ‘actuele beroepsprocedures’.

Verdiepte ligging Geukerdijk te Haaksbergen

In het ontwerptracébesluit komt de toekomstige N18 bij Haaksbergen met een viaduct over de Geukerdijk/Museumbuurtspoorlijn te liggen. Een veelgenoemd alternatief is om de weg ter plaatse te verdiepen en onder het spoor door aan te leggen. De gemeente Haaksbergen, Regio Twente en de provincie Overijssel hebben aangegeven de meerkosten van deze verdiepte aanleg gezamenlijk te willen dragen. Als de afspraken over de financiering definitief rond komen, zullen de betrokken partijen de minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken om het tracébesluit op dit punt te wijzigen. Voor deze wijziging zal een aparte inspraakprocedure worden gevolgd. Deze procedure loopt dan naast de beroepsprocedure voor het voorliggende tracébesluit en zal daardoor niet tot vertraging leiden.