Winterswijk – In de afgelopen tien jaar is het aantal alcoholgerelateerde ongevallen op Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH’s) gestegen van 8.700 naar 12.000 per jaar.  Om dit probleem aan te pakken slaan Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de gemeente Winterswijk en VeiligheidNL de handen ineen voor een goede registratie van alcohol- en drugsincidenten. In de toekomst kunnen deze gegevens worden gebruikt voor preventie van deze problematiek.
Het aantal patiënten dat op een SEH belandt naar aanleiding van een alcoholgerelateerd letsel of alcoholvergiftiging, is al meerdere jaren erg hoog. Schattingen voor heel Nederland laten zien dat in de afgelopen tien jaar het aantal alcoholgerelateerde ongevallen is gestegen van 8.700 naar 12.000. Het gaat hier echter om schattingen, omdat in de ziekenhuizen het gebruik van alcohol of drugs vaak alleen wordt geregistreerd als het medisch relevant is, waarbij de werkelijke aantallen naar verwachting zes keer zo hoog liggen.
Winsterwijk wil als gemeente meer grip krijgen op de problematiek rondom alcohol- en drugsgebruik. Om die reden hebben Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de gemeente Winterswijk en VeiligheidNL de handen ineengeslagen voor een goede registratie van alcohol- en drugsincidenten. Sinds juli 2015 wordt aan iedere patiënt gevraagd of ze in de zes uur voorafgaand aan het letsel alcohol hebben gedronken of drugs hebben gebruikt. Deze registratie moet enerzijds zicht bieden op het aantal incidenten, maar levert daarnaast informatie over het alcoholgebruik (aantal glazen), de locatie waar men heeft gedronken, met wie men heeft gedronken en waar men de drank heeft gekocht. De registratie levert de gemeente aanknopingspunten voor beleid en kan tevens dienen ter evaluatie van het uitgevoerde beleid.
 
Op 22 oktober 2015 ondertekenen Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de gemeente Winterswijk en VeiligheidNL een samenwerkingsovereenkomst, waarmee ze bekrachtigen intensief en gezamenlijk in te zetten op het goed registreren van alcohol- en drugsgebruik ter bevordering van preventie van deze problematiek.