De lokale omroep voor Winterswijk RTV Slingeland gaat per 1 mei zelfstandig verder op radio, televisie sociale media en internet. Dat is in overleg met de beide andere partners, AFM in Aalten en Regionaal Media Centrum Oost Nederland (Gelre FM) in Oost Gelre gebeurd. Die twee laatste lokale omroepen gaan wel samen verder onder de naam 1Achterhoek.

RTV Slingeland geeft onder meer als reden aan dat behoud van lokale adverteerders, die de lokale kleuring op met name de radio op prijs stellen, een belangrijke overweging is. Zonder die lokale adverteerders zou voor RTV Slingeland een fors tekort op de begroting ontstaan. Een tweede reden vormt een verschil van inzicht over de bekostiging van televisie en radio. Van de drie omroepen is RTV Slingeland op dit moment de enige omroep die ook televisie maakt, RMC Oost verzorgt de dagprogrammering voor radio.

Deze nieuwe situatie geldt overigens voor een overgangsperiode die naar verwachting tot 1 januari 2025 duurt. Vanaf die datum neemt het rijk de financiering van de streekomroepen over en zullen er andere eisen aan die omroepen worden gesteld, onder meer op het gebied van journalistieke kwaliteit en professionele bedrijfsvoering. Op dit moment worden lokale omroepen al dan niet in een samenwerkingsverband van streekomroepen bekostigd via de gemeenten. Die krijgen daarvoor weer een uitkering via het gemeentefonds.