Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft haar plannen op het gebied van mediabeleid bekendgemaakt. Een belangrijk onderdeel is de versterking van de lokale publieke omroep. Voor dit jaar nog wil ze daar 11 miljoen euro extra voor beschikbaar stellen.Een werkgroep waarin, naast de NLPO, vertegenwoordigers van de VNG, de ministeries van OCW en BZK en het Commissariaat voor de Media deelnemen, gaat volgende week van start om gezamenlijk de plannen voor de nieuwe situatie verder uit te werken.Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO: “Onze sector is in ieder geval klaar voor deze belangrijke stap die het kabinet nu wil maken. We trekken al vele jaren gezamenlijk op waar het gaat om het vergroten van de professionaliteit en continuïteit van ons werk. Onze gezamenlijke inspanningen van de voorbije jaren worden nu eindelijk beloond.”