Op vrijdagavond 8 april 2022 organiseert de Werkgroep Dorpsvisie Meddo een bewonersavond over de nieuw te ontwikkelen Dorpsvisie. De bewonersavond vindt plaats bij Spiekerman. De Werkgroep Dorpsvisie is al langere tijd bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe Dorpsvisie voor kerkdorp Meddo. De eerder geplande Bewonersavond in november 2021 werd op het laatste moment afgelast vanwege de coronapandemie en de toen geldende maatregelen. Maar uitstel betekent in dit geval zeker geen afstel. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft wordt het traject vol enthousiasme weer opgestart. Stip op de horizon Een aantal recente ontwikkelingen onderschrijft de noodzaak voor een nieuwe stip op de horizon voor Meddo. Dan gaat het onder meer om de ontwikkelingen rondom een aantal voorzieningen, zoals de sluiting van de supermarkt en het op termijn verdwijnen van de kerkelijke functie. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals vrijkomende (agrarische) bebouwing en veranderingen in het buitengebied vragen aandacht. Maar ook sociale vraagstukken, zoals de betrokkenheid bij het verenigingsleven en de sociale samenhang zijn onderwerp van gesprek. Daarom maakt Meddo een nieuwe dorpsvisie.

 

De Werkgroep Dorpsvisie bouwt aan een Dorpsvisie van en voor heel Meddo. Zodat Meddo ook daadwerkelijk een nieuwe visie krijgt die aansluit bij de wensen en ideeën van de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Er is veel kennis en creativiteit in Meddo die de Werkgroep Dorpsvisie graag wil benutten. En ook de inbreng van de vele verenigingen en organisaties in Meddo is van grote waarde. Zij vormen het cement van de lokale gemeenschap. Jong en oud wordt betrokken bij de nieuwe Dorpsvisie. Ook de leerlingen van basisschool ’t Kempken hebben een prominente rol in het traject. Aan de hand van tekeningen en creatieve ideeën denkt de jongste generatie mee over de toekomst van Meddo.

 

De nieuwe Dorpsvisie wordt gebaseerd op de inbreng, wensen en ideeën van de Meddonaren. Dat betekent dat de deelnemers tijdens de bewonersavond actief aan de slag gaan. Aan de hand van verschillende thema’s kan iedereen meedenken, meepraten en meedoen. Uiteenlopende thema’s komen aan bod. De deelnemers wordt gevraagd hoe ze aankijken tegen actuele thema’s als wonen, ontwikkelingen in de kern en in het buitengebied, duurzaamheid en klimaat. Ook de thema’s ondernemen, veiligheid, toerisme, zorg en sociale cohesie worden belicht. Maar uiteraard komen ook de verschillende doelgroepen, zoals jeugd en senioren, aan bod. Kortom, belangrijke onderwerpen om met over in gesprek te gaan zodat Meddo een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft voor huidige en toekomstige bewoners.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de bewonersavond. De bewonersavond op vrijdag 8 april georganiseerd bij Spiekerman aan de Goorweg. De aanvang van de avond is 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Opgeven is niet nodig.