Vanaf de komende maand staat de klarinet bij Boogie Woogie in de schijnwerpers. In nauwe samenwerking met de Winterswijkse harmonie-orkesten kunnen belangstellende leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen zich opgeven bij een van de deelnemende orkesten, Concordia Kotten, Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) of Excelsior Winterswijk. Start in week 15 De lessen starten in week 15, vanaf donderdag 14 april bij Boogie Woogie. Gedurende 8 weken kunnen leerlingen in kleine groepjes geheel vrijblijvend en laagdrempelig kennismaken met een instrument dat een rijke geschiedenis heeft en in diverse muziekstijlen een prominente rol vervult. De lessen worden gegeven door de klarinetdocenten Mireille Hitman en Anita Maris. Samen spelen Natuurlijk kunnen de lessen samen met vriendjes of vriendinnetjes gevolgd worden. Dit kan worden aangegeven op het aanmeldingsformulier. Bij het samenstellen van de groepjes wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. Ook kan een voorkeursdag (maandag, woensdag of donderdag) voor de lessen worden vermeld.

Opgave Dat kan bij Concordia (jeugdzaken@concordiakotten.nl), KWOV (info@kwov.nl) of Excelsior (opleiding@excelsior-winterswijk.nl), graag z.s.m. De muziekvereniging waarbij wordt aangemeld zal een instrument beschikbaar stellen. Het lesmateriaal wordt door Boogie Woogie verzorgd. De cursus kost € 50,-

Vervolg en korting Als de lessen hebben aangezet tot een blijvend enthousiasme voor de klarinet is uiteraard een structureel vervolg mogelijk. Bij het volgen van individuele lessen in het komende cursusjaar wordt er een korting van € 50,- op het lesgeld gegeven.