Het college stelde de raad voor definitief af te zien van de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aan de Greversweg. Realisatie van de tunnel is niet mogelijk binnen de financiële kaders die de raad in december 2002 heeft vastgesteld. De VVD diende een amendement (wijzigingsvoorstel) in om de mogelijkheid open te houden om een tunnel te realiseren en een nieuwe overeenkomst met ProRail te sluiten. Dit amendement werd met 4 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. Daarna werd het raadsvoorstel met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.