oostgelrelogo

Op 9 november heeft het college ingestemd met het raadsvoorstel voor het verlengen van de exploitatieovereenkomst en renovatie van zwembad Meekenesch. De exploitatie van het zwembad doet de Stichting Exploitatie Meekenesch (SEM) op een voortreffelijke manier. De huidige exploitatieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2022. Het bestuur van de stichting wil heel graag de exploitatie van het zwembad voortzetten.

 

De gemeente en SEM praten al geruime tijd met elkaar over de toekomst van het zwembad. Onder andere over de mogelijke verlenging van de exploitatieovereenkomst met 20 jaar. SEM wil de huidige aanpak voortzetten, maar ook het zwembad (nog) beter gaan benutten.

 

Toekomst van het zwembad

De stichting heeft vanaf 2013 de nodige bezuinigingen doorgevoerd en toch het zwembad goed in stand gehouden. Er zijn ongeveer 70 vrijwilligers die zich inzetten voor het zwembad. De openingstijden zijn uitgebreid en het zwembad wordt verhuurd. Het aantal bezoekers is de laatste jaren toegenomen. Circa 5.000 bezoekers komen maandelijks naar zwembad Meekenesch voor bewegen en ontmoeten.

De stichting heeft een bedrijfsplan en ambitiedocument geschreven voor de periode 2023 tot en met 2042.

 

Renovatie

Wethouder Bart Porskamp: “Om het zwembad nog minimaal 20 jaar te exploiteren moet onderhoud en renovatie uitgevoerd worden. De periode van 20 jaar maakt het de investering dan ook waard. Met name de technische installatie en het bassin (betonherstel) zijn belangrijke grote onderdelen. Daarnaast heeft SEM de ambitie om het zwembad te verduurzamen en moderniseren. Daardoor krijgt de accommodatie een nog aantrekkelijkere uitstraling en wordt het gebouw energiezuiniger.”

 

Doordat de stichting de afgelopen jaren het zwembad uitzonderlijk goed heeft geëxploiteerd kan zij zelf een deel van renovatiekosten op zich te nemen. Daarnaast kan SEM een beroep doen op landelijke overheidssubsidies voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA).

Aan de raad wordt een eenmalige bijdrage voor de renovatie gevraagd van € 1.444.737.

 

Betrouwbare partner

Porskamp: “SEM heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn. De afspraken uit de exploitatie-overeenkomst zijn nagekomen en financieel staat de stichting er gunstig voor. Er is extra geld gereserveerd en aan de bezuinigingsopdracht van 2013 is vorm gegeven.“

 

ZPC Livo

Ook na de renovatie is het zwembad geen wedstrijdbad voor waterpolo. De kosten daarvoor zouden hoger uitvallen. Dat betekent dat ZPC Livo de waterpolowedstrijden in een ander zwembad moeten spelen, zoals nu ook het geval is.

 

Op 14 december besluit de raad over de verlenging van de exploitatieovereenkomst met SEM en een eenmalige bijdrage voor renovatie.