Vandaag heeft de Werkgroep Dorpsvisie het besluit genomen om de geplande Bewonersavond bij Spiekerman op vrijdag 12 november niet door te laten gaan. 
Uitstel meest verantwoorde keuze
De Werkgroep heeft vandaag ingelast overleg gehad. Daar is de actuele coronasituatie besproken. Met het oog op de snel stijgende besmettingen, de situatie in de ziekenhuizen en de onzekerheid over nieuwe maatregelen is de Werkgroep van mening dat uitstel van de Bewonersavond op dit moment de meest verantwoorde keuze is.
Na eerder uitstel in een eerdere coronagolf realiseert de Werkgroep zich dat veel Meddonaren en geïnteresseerden er op rekenden dat de Bewonersavond dit keer wel door zou gaan. De Werkgroep vraagt begrip voor deze keuze.
Uitstel betekent geen afstelAls het aan de organisatoren ligt betekent uitstel géén afstel! Zij blijven zich inzetten voor een nieuwe Dorpsvisie voor ons mooie Meddo. De Werkgroep hoopt begin 2022 alsnog de Bewonersavond te kunnen organiseren. En hoopt de Werkgroep veel Meddonaren en geïnteresseerden te zien. Zodra we er meer bekend is over een nieuwe datum wordt dit gecommuniceerd.