“Onze keuze blijft bij de Misterweg”, zei wethouder Inge klein Gunnewiek. “Het is hoog tijd om die keuze te maken.” Het nieuwe bedrijventerrein zal in het gebied tegenover Obelink in fasen worden ontwikkeld.

In januari kozen burgemeester en wethouders ook al voor deze locatie. Daarna konden omwonenden en andere belanghebbenden zienswijzen indienen. Daar is volop van gebruik gemaakt. De beoordeling van de zienswijzen heeft niet tot een andere conclusie geleid. “De Misterweg is het beste te ontwikkelen. Deze locatie raakt de minste woningen en zorgt voor de minste extra verkeersbewegingen op de rondwegen”, zegt de wethouder.

In januari werd nog uitgegaan van 17 hectare. Dat is nu 22 hectare geworden. Volgens wethouder klein Gunnewiek is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein noodzakelijk. “De vraag voor de toekomst staat als een paal boven water. Het is geen exacte wetenschap, maar de vraag komt er.” Daarom kiest B en W nu voor een robuuste oplossing voor de lange termijn. “Dat voorkomt dat we elke keer de discussie over moeten doen.”

De discussie is echter nog niet over, want hierna wordt er een omgevingsvisie opgesteld, waarin de keuze verder wordt onderbouwd. Alle betrokkenen kunnen dan opnieuw hun inbreng hebben. Het zal nog vele jaren duren, voordat de eerste schop er in de grond kan.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend kan die in de algemene commissievergadering op woensdag 8 september toelichten. De inspreker moet zich hiervoor uiterlijk dinsdag 7 september aanmelden via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.

In de commissievergadering discussiëren de commissieleden over het B en W-voorstel. In de gemeenteraadsvergadering van 23 september wordt dan een besluit genomen.