Burgemeesters en wethouders willen de panden Weurden 2-4 aankopen. Het gaat om twee winkelpanden, waarboven zich drie woningen bevinden. De panden kunnen van belang zijn voor de ontwikkeling van het cultuurkwartier.

B en W hebben overeenstemming bereikt met de eigenaar, een beursgenoteerd bedrijf. Weurden 2-4 kunnen aangekocht worden voor 525.000 euro. De eigenaar wil dat de koop voor 15 oktober rond is. Daarom moet de gemeenteraad snel akkoord gaan met de aankoop. Dat zal gebeuren in de eerste raadsvergadering na het zomerreces in september.

Door de aankoop lijkt het alsof B en W nog steeds uitgaat van de ontwikkeling van het cultuurkwartier. Cultuurcentrum Boogiewoogie en de Openbare bibliotheek zullen dan samen in een nieuw gebouw aan het Weurden hun activiteiten ontplooien. Op dit moment worden er charettes gehouden over de invulling van het gebied tussen Weurden, Dingstraat, Roelvinkstraat en Spoorstraat. Belanghebbenden en geïnteresseerden praten daar in drie werkgroepen hoe die invulling er uit kan zien.

B en W geeft aan dat als het cultuurkwartier niet door mocht gaan Weurden 2-4 weer verkocht zullen worden.