Het college van burgemeester en wethouders wil niet over gaan tot het realiseren of ondersteunen van een waterstoftankstation. Verwarming van gebouwen op een nieuw bedrijventerrein zal niet met waterstof gebeuren, maar volledig elektrisch, met behulp van warmtepompen. Dat heeft het collegeĀ  besloten op basis van de resultaten van het onderzoeksrapport waterstoftoepassingen Winterswijk. Er zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd om het raadhuis te verwarmen met een kleine elektrolyser en een (waterstof) CV-ketel.
Uit het onderzoek naar waterstoftoepassingen bleek dat er op dit moment nog te veel belemmeringen en te weinig afnemers zijn om tot het plaatsen van een waterstoftankstation over te gaan. De productie van waterstof is een duur proces. Voor de elektriciteitsbehoefte van een bedrijventerrein zijn de mogelijkheden van opwekking via waterstof op dit moment te gering. Wel is er per bedrijf een mogelijkheid om een combinatie, zoals nu voor het raadhuis wordt onderzocht, te realiseren. Grootschalige productie is nu dus niet aan de orde, net zomin als een waterstoftankstation voor auto’s.