gemeenteraad 2018 2022
De nieuwe gemeenteraad. Foto: Gemeente Winterswijk

Donderdagavond 5 april is het advies van formateur Jacob van Dijk (CDA) over de vorming van een coalitie in de gemeenteraad besproken. Volgens de CDA-politicus is de vorming van een dagelijks bestuur door CDA en Winterswijks Belang de beste optie. Daarbij zullen er dan twee wethouders door het CDA en één door Winterswijks Belang aangesteld moeten gaan worden.

Op zaterdag 31 maart heeft van Dijk met alle fracties gesprekken gevoerd over wat hun wensen waren met betrekking tot het nieuwe college. “Wat er als hoofdlijn bij de gesprekken naar voren kwam was dat vijf van de zes partijen zeiden dat het niet verstandig was om door te gaan met de huidige coalite.”, aldus van Dijk. De VVD was de enige die wel door wilde gaan met het huidige bestuur. 

Coalitie met drie partijen
Een aantal fracties zien een nieuwe coalitie van drie wel zitten: VVD, Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks. Zij willen dan zelf ook plaatsnemen in het college naast ‘het motorblok’ van CDA en Winterswijks Belang. Volgens van Dijk is het niet verstandig om met drie partijen in zee te gaan. Hij had hier een aantal beweegredenen voor. Over een coalitie van het CDA, Winterswijks Belang en de VVD of PvdA was de politicus kort. “Geen van de andere partijen noemden deze optie dus dan is er te weinig steun.” GroenLinks zou ook wel plaats willlen nemen in het dagelijks bestuur maar dat is volgens de formateur geen verstandige keuze omdat de verschillen tussen de partijprogramma’s van GroenLinks en CDA, met name op het gebied van duurzaamheid en het buitengebied, erg groot zijn. Daarnaast twijfelt van Dijk over de stabiliteit. “Als GroenLinks zal toetreden tot de raad dan blijft er een raadsfractie achter die onervaren is. Komt dat de stabiliteit van de coalitie en het college nog wel ten goede?”, vraagt van Dijk zich af. 

Coalitie CDA en VVD
Een coalitie van CDA en VVD werd toch gezien als een smalle meerderheid om dan het college  te kunnen doorvoeren. “Daarnaast werd er door diverse fracties met gefrontste wenkbrauwen gekeken naar het standpunt van de VVD om te groeien in Winterswijk van 30.000 naar 35.000 inwoners”, aldus van Dijk. 

Conclusie van Dijk 
Volgens van Dijk is een coalitie van CDA en Winterswijks Belang de beste optie. “Dit met name omdat volgens de partijen 16 van de 21 zetels wel heel erg veel is dan een debat te kunnen voeren en iets te kunnen doen met de oppositie.” Ook werd het argument benoemd dat men met twee coalitie-partijen ook terug kan gaan van vier naar drie wethouders. “De twee zitten dicht bij elkaar behalve bij het buitengebied. De twee grootste partijen zouden wat mij betreft de start kunnen maken op de besprekingen te openen. 12 van de 21 zetels zorgen ervoor dat er nog ruimte is voor een goed debat in de raad en zorgt er tegenlijkertijd voor dat er stappen gezet kunnen worden. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de gewenste productie van wethouders van vier naar drie geresaliseerd kan worden.” Hierbij moeten er volgens van Dijk twee wethouders van het CDA komen en éé van Winterswijks Belang.

Windmolens
Na de uitleg van van Dijk was er door de partijen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de CDA-politicus over zijn onderzoek. De meeste partijen hadden respect voor het onderzoek van van Dijk en stelden geen vragen. Inge Klein Gunnewiek had namens de VVD wel een vraag met betrekking tot windmolens in het buitengebied van Wintersijk. De VVD en het CDA vinden dat windenergie niet past in het Winterswijkse landschap maar volgens de liberale partij wil Winterswijks Belang windenergie in principe niet afwijzen. De vraag van de VVD aan de formateur was dan ook: ‘heeft de informateur kunnen vaststellen dat het verschil van inzicht tussen het CDA en Winterswijks belang nog steeds bestaat of valt er overeenstemming te verwachten tussen het CDA en Winterswijks Belang tussen het afschaffen, bestendigen of verlengen ven het moratorium (tijdelijke stopzetting) de komende coalitie-onderhandelingen. Hoe luid de verwachtte richting in de richting van de coalitieonderhandelingen met betrekking tot windmolens?’ Jan Jacob van Dijk kon daar in zijn antwoord heel kort over zijn. “Er is een moratorium en dat betekent dat het er is en verder let ik het aan de partijen over om dat onderling te gaan bespreken en het is niet aan mij om daar op voorhand al iets over te zeggen.” Ubel Zuiderveld van de PvdA  was verbaasd over de vraag van de VVD. “Bijzonder dat de VVD vraagt om de informateur iets te laten zeggen over het windmolen moratorium. In zijn functie als gedeputeerde weet de informateur als geen ander dat zo’n moratorium zomaar overruled kan worden.” Ondanks dat de VVD geen antwoord kreeg van van Dijk blijven zij het punt over de windmolens kritisch volgen. “Wij zijn heel benieuwd hoe het CDA en Winterswijks Belang tot elkaar gaan komen en of dit gaat betekenen of er toch windmolens gaan komen in Winterswijk. Deze partijen hebben de meerderheid en als zij besluiten dat het toch anders gaat worden dan wordt het toch anders”, aldus VVD lijsttrekker Inge Klein Gunnewiek tegenover TV Slingeland.

Uitnodiging
Daarna konden konden alle fracties hun wensenlijstjes indienen: zo vindt GroenLinks duurzaamheid belangrijk, PvdA wil graag een sociaal vangnet, de VVD wil graag economische ontwikkeling en D66 wil transparantie. Het CDA is als grootste partij in Winterswijk als eerste aan zet voor de vorming van de nieuwe coalitie. “Wij willen het advies gebruiken om Winterswijks Belang uit te nodigen om te komen tot een nieuwe college en coalitieakkoord”, laat CDA-lijsttrekker Ilse Saris weten. Daarnaast laat Saris weten dat de Christendemocraten het belangrijk vinden dat het nieuwe coalitieakoord breder gedragen moet worden dan de fracties van het CDA en Winterswijks Belang. “Ik wil alle partijen uitnodigen om elementen uit hun verkiezingsprogramma aan te rijken voor het komende coalitieakooord.”

Zure druiven
De verliezer van deze verkiezingen is de VVD. Het was een mogelijke college-partner maar het moet toch genoegen nemen met een plaats nemen in de oppositie. “We hebben een goede verkiezingststrijd gevoerd en meer stemmen gekregen dan de vorige verkiezingen en dan is het jammer als je niet kunt meedoen in het college, ook omdat onze partijpunten het dicht bij het CDA liggen”, aldus VVD-lijsttrekker Inge Klein Gunnewiek tegen TV Slingeland.