Maandag 23 december overhandigde Joost de Ruijter van de Ruijter Business Center twee iPads aan twee afgevaardigden van ons ziekenhuis, Henk Oortgiese, IC-verpleegkundige, en Annemiek Tanck, logopedist. Een verzoek aan de Vrienden van het SKB is hiermee gehonoreerd. De afdelingen Logopedie en Intensive Care zijn blij met deze gift die de toepassing van   nieuwe behandelvarianten mogelijk maakt. Zij gaan de iPad gebruiken voor patiënten met slik- taal- en communicatieproblemen. Hiervoor zijn op de iPad twee apps geïnstalleerd.

Eén app wordt ingezet bij logopedische therapie voor het onderhouden en verbeteren van taalvaardigheden en uitleg bij slikproblemen. Slikoefeningen worden in beeld gebracht en oefeningen aangeboden die gericht zijn op spelling of woordpuzzels om taalproblemen te verbeteren. Na de behandeling van de logopedist kan de patiënt zelf verder oefenen tijdens de opname. 

Een andere app is speciaal ontwikkeld als ondersteuning bij de communicatie van IC patiënten die moeilijk kunnen praten (bv. beademing) of schrijven. Door het aanraken van pictogrammen, foto’s, of door typen kan de patiënt contact maken met naasten en zorgprofessionals. Een grote verbetering in vergelijking met de middelen die tot nu toe werden gebruikt zoals het letterbord.
Ook is de iPad een belangrijk hulpmiddel bij patiënten die de Nederlandse taal niet beheersen. Met de vertaalapp is het mogelijk om het Nederlands om te zetten in elke andere taal.

Joost de Ruijter vindt de gift belangrijk omdat de apps onmiddellijk resultaat laten zien: betere communicatie en actuele patiënteninformatie. Tevens benadrukt hij het lokale belang; ook voor het SKB moeten de nieuwste behandelvarianten beschikbaar zijn.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts:
Henk Oortgiese, Joost de Ruijter en Annemiek Tanck