Ook dit seizoen organiseert de Winterswijkse Tennisclub weer de lessen balvaardigheid.Doel hiervan is om kinderen van 4 tot en met 9 jaar op een speelse manier kennis te laten maken met de tennissport. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de algemene motorische vorming.

Read more ...

Leden van atletiekvereniging Archeus houden zaterdag 1 september van 10 tot 13 uur een huis-aan-huis-inzamelingsactie voor oude mobieltjes in de bebouwde kom van Winterswijk. Doel daarvan is beginnen met de financiering van een nieuwe atletiekbaan. Veel mensen hebben oude of kapotte mobieltjes in huis leggen, die  vaak nog enkele euro’s waard zijn.

Read more ...

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, organiseren de gezamenlijke Achterhoekse afdelingen van D66 op vrijdagmiddag 7 september a.s. de Achterhoektour met de D66-Discussiebus. In deze bus en op locatie gaan onder meer D66 Tweede Kamerlid Gerard Schouw en D66 Gedeputeerde Annemiek Traag in discussie met belangstellenden. Iedereen die belangstelling (mits aangemeld) kan mee om op deze unieke, informele manier in contact te komen met de Haagse en provinciale politiek in de Achterhoek.

Read more ...

In verband met het Volksfeest wordt de inzameling van restafval in de bebouwde kom van vrijdag 24 augustus verplaatst naar maandag 27 augustus. De inzameling van rest- en gft-afval in het buitengebied vindt gewoon doorgang op vrijdag 24 augustus. Op uw Afvalwijzer kunt u de inzameldata terug vinden.Het brengdepot voor groenafval aan de Leeghwaterweg 10 is op vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus gesloten.

facebook twitter youtube