Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk heeft van de Hart & Vaatgroep het spataderkeurmerk ontvangen. Het keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden. Als patiëntenorganisatie vindt de Hart&Vaatgroep het belangrijk dat mensen met spataderen weten waar de beste zorg geboden wordt.

Read more ...

De provincie Gelderland wil de geluidsoverlast van verkeer op provinciale wegen aanpakken, zodat een gezondere woon- en leefomgeving ontstaat.  In het ontwerp  Actieplan Geluid 2013-2017 beschrijft de provincie de maatregelen en de wijze van uitvoering.  Het plan staat op de website www.gelderland.nl wordt eind december 2012 tot begin 2013 ter inzage gelegd. Het is mogelijk om op het plan in te spreken. Hiervoor wordt tevens een aankondiging in de huis-aan-huis bladen in Gelderland geplaatst.

Read more ...

In 2013 hebben bijna alle provincies te maken met een krimpende economie en oplopende werkloosheid. Hoe groot die toename van de werkloosheid is, verschilt per provincie. De werkloosheid groeit het snelst in het noorden en in Flevoland, dat met 9,9% naar verwachting het hoogste percentage van 2013 noteert. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport “Regio’s in economisch perspectief 2013” van het ING Economisch Bureau.  Hierin zijn voor 12 provincies en 38 regio’s de economische ontwikkelingen en voorspellingen voor 2013 opgenomen.

Read more ...

facebook twitter youtube